Spring naar content

Basiskwaliteit

Om je thuis te kunnen voelen, moet je woning aan een aantal eisen voldoen. De woningen van Trivire moeten daarom allemaal een bepaalde basiskwaliteit hebben. Om deze kwaliteit te bepalen hebben we gekeken naar waar onze woningen altijd aan moeten voldoen.
Vorig jaar hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partners en huurders om te ontdekken wat voor hen basiskwaliteit is. Hier hebben we veel van geleerd! Vervolgens hebben we de Trivire Basis Kwaliteit (TBK) op papier gezet. De hoofdlijnen daarvan zijn nu bijna klaar en binnenkort gaan we aan de slag om er een definitieve versie van te maken.

Misschien vindt u dit ook interessant?

Trivire tekent overeenkomst Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

Prettig en duurzaam