Spring naar content

Bevriezing jaarlijkse huurprijsaanpassing

Normaal gesproken worden elk jaar op 1 juli de huurprijzen aangepast. In 2021 hebben we dit niet gedaan. Bij de sociale huurwoningen mochten we de huren niet verhogen van het kabinet. Voor woningen met een huur in de vrije sector mocht het wel, maar we hebben er zelf voor gekozen dit ook niet te doen.

Doordat het inkomen van veel huurders was verlaagd, was de huur van de woning te hoog geworden voor het inkomen van die huurders. Daarom hebben we voor 891 huishoudens in 2021 de huurprijs verlaagd. Dat deden we volgens de ‘Wet eenmalige huurverlaging’. Gemiddeld is de huurprijs met € 48,- per maand verlaagd.

Van de 891 huurverlagingen hebben we 847 huurverlagingen doorgevoerd op basis van de inkomensgegevens 2019 van de Belastingdienst. Daarnaast hebben 44 huurders een huurverlaging gekregen die ze zelf hebben aangevraagd. Onder andere met brieven en via onze samenwerkingspartners hebben we onze huurders laten weten dat de huur in veel gevallen verlaagd kon worden. De huurders die hierop reageerden hebben we geholpen met de aanvraag voor huurverlaging.

Misschien vindt u dit ook interessant?

Jaarlijkse huurprijsaanpassing 2021: huurbevriezing

wonen voor iedereen