Spring naar content

Bouwen aan een gemeenschap

Bewoners kennen hun eigen buurt het beste. Ze weten wat er goed gaat en wat er beter kan. Daarom zijn we bij grote renovatieprojecten met veel leegstaande woningen en bij nieuwbouw samen gaan werken met de bewoners. We zijn aan de slag gegaan met hun ideeën en verbeterpunten om te zorgen voor meer verbinding in de wijk. Het is de bedoeling dat de talenten en ideeën van de bewoners tot bloei komen. Community building noemen we dat. Onze wijkregisseur voert met alle nieuwe bewoners Goed Wonen-gesprekken en kijkt welke nieuwe bewoners een bijdrage kunnen en willen leveren aan community building.
Inmiddels zijn we in Dordrecht met twee projecten bezig: een renovatieproject in de Tweelingenstraat/Stierstraat met honderd lege woningen en een nieuwbouwproject aan de Patersweg. In beide buurten gaat een professionele ‘buurtbouwer’ de bewoners ondersteunen en onderzoeken wat ze zelf willen doen om er met elkaar een leuke buurt van te maken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van middagen waarop de bewoners met elkaar vuil prikken in de wijk, het organiseren van een kleinschalige nieuwjaarsborrel of een ontbijtje voor de buurt of het organiseren van een kerstmarkt. Zo kunnen we voor de hele buurt van betekenis zijn.

Misschien vindt u dit ook interessant?

Nieuw gezicht in de wijk: Huismeester Govert van Trivire
Buurttafel 3318 nieuwsbrief

Prettig en duurzaam