Spring naar content

Communicatief Trivire

In 2021 hebben we onderzocht wat onze huurders vinden van onze manier van communiceren. Hier kwamen een aantal aandachtspunten uit naar voren. Zo willen de huurders gehoord worden en willen ze volledige informatie ontvangen. Ook is het belangrijk dat er op een begrijpelijke manier gecommuniceerd wordt en dat de huurders respectvol aangesproken en behandeld worden.

Voor onze algemene communicatie kregen we een 7,5 als cijfer. Dat is een mooi cijfer, maar uit onderzoek bleek ook dat we op sommige punten moeten verbeteren. Hier gaan we dan ook mee aan de slag. We kunnen tenslotte alleen van betekenis zijn als iedereen de juiste informatie krijgt en ons begrijpt.

We hebben uitgebreid gekeken naar hoe goed we nu communiceren. En daarna zijn we gestart met het project Communicatief Trivire. Binnen dit project verbeteren we de manier van communiceren van onze medewerkers met trainingen en opleidingen. We zetten alles op alles om de kwaliteit van onze communicatie met onze huurders en samenwerkingspartners te verbeteren. Daar gaan we voor!

Misschien vindt u dit ook interessant?

Onderzoek kwaliteit communicatie Trivire

gezonde organisatie