Spring naar content

De portemonnee van Trivire

Ons doel is altijd om met ons geld zo veel mogelijk goede dingen te doen. We denken bewust na over elke euro die we uitgeven en geven nooit meer geld uit dan we beschikbaar hebben. De komende jaren gaat er vooral veel geld naar het bouwen, renoveren en verduurzamen van woningen. En naar het overstappen op groenere energie.

Net als bij huishoudens komt er bij Trivire geld binnen en wordt er geld uitgegeven. Het meeste geld komt binnen doordat bewoners huur betalen. De huuropbrengsten waren in 2021 ruim € 104,7 miljoen, inclusief de vergoeding voor de servicekosten (€ 1,9 miljoen meer dan vorig jaar). De waardestijging van onze woongebouwen was ruim 13%. Dit leverde een voordeel op van € 103 miljoen.

Natuurlijk gaat er ook geld uit. In 2021 betaalden we € 16 miljoen aan vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing (in 2020 was dit € 13 miljoen). In 2021 hebben we minder geïnvesteerd dan gepland was. Dat werd uiteindelijk € 17 miljoen, terwijl we dachten dat we in 2021 € 35 miljoen zouden investeren. De geplande investeringen die dit jaar niet zijn uitgevoerd worden doorgeschoven naar 2022.
De onderhoudskosten stegen met € 4 miljoen. De eenmalige huurverlaging en huurbevriezing kosten naar schatting € 2 miljoen per jaar. Over 2021 was de huuropbrengst hierdoor ongeveer € 1 miljoen lager. De eenmalige wettelijke huurverlaging leidde tot een circa € 500.000 lagere huuropbrengst. Door huurbevriezing liepen we in 2021 € 518.000 aan huuropbrengsten mis.

De leningruil om Vestia financieel gezond te maken zorgt voor het stijgen onze rentelasten vanaf 2022 met € 0,23 miljoen per jaar. De inflatie liep op met een gemiddelde van 2,7%, waardoor de bouwkosten en kosten voor onderhoud stegen. De schaarste aan materiaal en arbeid had hierbij ook nog een prijsverhogend effect.

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 301 miljoen. Dit komt onder andere door de waardestijging van ons vastgoed met € 288 miljoen. Dit geld zit in de woongebouwen, dus het is geen geld wat we op onze bankrekening hebben staan. We staan er financieel gelukkig goed voor en voldoen we aan de eisen die de Autoriteit Woningcorporaties aan ons stelt. Ieder jaar kijken we goed of we de doelen die we wilden behalen ook behaald hebben.

Met de Koers in ons achterhoofd maken we ieder jaar een strategisch jaarplan. Hier staat in beschreven wat we de komende drie tot vijf jaar willen doen. Vervolgens maken we jaarplannen voor de verschillende afdelingen en kijken we naar wat onze medewerkers nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Ieder jaar kijken we goed of we de doelen die we wilden behalen ook behaald hebben.

gezonde organisatie