Spring naar content

Gebiedsgerichte ketensamenwerking dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud (DO) aan onze woningen werd uitgevoerd door onze eigen vakmannen en door de aannemers Rasenberg en Constructif. De werkzaamheden door onze eigen onderhoudsmannen werden erg gewaardeerd door onze bewoners. Hun kennis en klantvriendelijkheid zijn dan ook onmisbaar, maar door verschillende omstandigheden was onze onderhoudsdienst ook kwetsbaar. Ook merkten we dat het proces met de aannemers niet altijd goed liep. Dit kwam onder andere doordat meerdere aannemers tegelijk aan onze woningen werkten.

Halverwege 2021 zijn we begonnen met een ketensamenwerking voor het dagelijks onderhoud van onze woningen. Dit betekent dat we op een slimme manier zijn gaan samenwerken met drie aannemers: we hebben een keten gevormd. De aannemers werken in een eigen gebied en ontvangen een vast bedrag per woning. Onze eigen vakmannen werken inmiddels voor deze drie aannemers. Voortaan kunnen we er nog beter en sneller zijn voor onze huurders.

Onze manier van werken past nu beter bij de wensen van onze huurders. Zo worden reparatieafspraken direct ingepland bij de aannemer. En ons doel is om een probleem in een woning gelijk in een keer op te lossen, zodat er zo min mogelijk overlast is.

De ketensamenwerking voeren we ook door bij de grotere onderhoudsprojecten en bij renovatie, zodat ook daarbij de overlast zo beperkt mogelijk is.

In 2022 kijken we of deze manier van het uitvoeren van ons dagelijks onderhoud goed werkt. Hierbij kijken we vooral naar welk cijfer we krijgen van onze bewoners. We krijgen vaak een 8+. Dit cijfer zien we nu stijgen en dalen, maar we willen natuurlijk dat onze bewoners altijd tevreden zijn en blijven. Ook gaan we in 2022 verder onderzoeken en uitwerken hoe duurzaamheid in onze ketensamenwerking past. We zien bijvoorbeeld al dat we bestaande materialen kunnen hergebruiken voor het onderhoud en voor het opknappen van woningen die tijdelijk leegstaan. Ook vragen we om Social Return on Investment (SROI). Hierbij vragen we aan onze samenwerkingspartners of ze een deel van het geld dat ze aan ons verdienen willen teruggeven aan de huurders in een vorm die bij hen past. Denk bijvoorbeeld aan een speeltoestel voor de buurt.

Misschien vindt u dit ook interessant?

Dagelijks onderhoud vanaf 3 juni 2021 anders georganiseerd

Prettig en duurzaam