Spring naar content

Huisvesten van kwetsbare doelgroepen

Er zijn steeds meer kwetsbare mensen om ons heen. Natuurlijk vinden we bij Trivire dat deze mensen een thuis verdienen. Daar zetten we ons dan ook voor in. Samen met onze samenwerkingspartners zorgen we voor een goede begeleiding van en een passende woning voor deze mensen.

In 2021 hebben we met gemeenten, zorgorganisaties en collega-corporaties samengewerkt om een vernieuwde Huisvestingsagenda Kwetsbare Groepen te maken. Hierin staat wat we samen doen om mensen die kwetsbaar zijn en hulp krijgen in het dagelijks leven een thuis te bieden.

We zorgen ervoor dat al deze projecten niet ten koste gaan van de balans in buurten en wijken. Sterker nog: we hebben juist oog voor de buurt. We houden altijd in de gaten wat er in de buurten gebeurt en gaan hier vervolgens mee aan de slag.

Misschien vindt u dit ook interessant?

Heeft u een kamer over voor Kamers met Aandacht?
Timon huisvest vijftien jongeren in Sterrenburg

Prettig en duurzaam