Spring naar content

Huurachterstanden

Voor veel mensen was 2021 een moeilijk coronajaar, dus ook voor veel van onze huurders. Een belangrijk doel van ons was om te voorkomen dat huurders hun huis uitgezet werden door een betaalachterstand. Dit is gelukt. We hebben ervoor gezorgd dat de huurachterstanden niet erger werden. Zeker in een coronajaar is het aantal van zeven ontruimingen door huurachterstand laag.

We hebben ons op veel verschillende manieren ingezet voor onze huurder: een intensieve samenwerking met samenwerkingspartners, deelname aan het project Vroeg eropaf, het direct aanbieden van maatwerk aan de huurder bij de eerste signalen van dreigende financiële problemen, het inzetten van de budgetcoach en training en scholing van het incassoteam.

Naast bewoners, hadden ook kleine zelfstandige ondernemers, zzp’ers, flexwerkers en startende ondernemers het zwaar in 2021. De twee lockdowns zorgden ervoor dat de aanvragen voor huurkorting of kwijtschelding van de huur binnenstroomden. Om ook voor deze groep klaar te staan, hebben we bij 21 zakelijke huurders voor oplossingen op maat gezorgd.

wonen voor iedereen