Spring naar content

De klant

Trivire heeft een klantprogramma. In dit programma staat hoe we onze dienstverlening nog beter aan kunnen laten sluiten op de behoefte van onze huurders. En hoe we een nog betere verbinding kunnen krijgen met onze bewoners. Op basis van dit programma gaan we aan de slag met de wensen van onze huurders en zorgen we dat we meer in contact staan met onze huurders.
Wat betekent ‘van betekenis zijn’ echt voor ons? En wat vinden huurders nu eigenlijk van onze dienstverlening? Om deze vragen te beantwoorden gingen we eind oktober 2021 in gesprek met een groep collega’s van verschillende afdelingen. Dit deden we onder begeleiding van adviesbureau TOTE-M.
Maar wat nog belangrijker was: begin november 2021 spraken we met onze huurders zelf over dit onderwerp. Met de opbrengst van deze gesprekken gaan we volgend jaar aan de slag. We maken een nieuwe klantvisie. In deze visie beschrijven we wat de huurders precies betekenen voor Trivire. Als het nodig is, passen we het klantprogramma daarna aan. In 2021 is het nog duidelijker geworden wat de huurders voor ons betekenen.

Misschien vindt u dit ook interessant?

De huurdersparticipatieraad van Trivire (HPT) zoekt nieuwe leden!
Een kijkje bij Stichting Kledingbank Dordrecht

Dienstverlening met aandacht