Spring naar content

Risicomanagement

Bij alles wat wij als organisatie doen bekijken we van tevoren goed welke risico’s we als organisatie lopen en verzinnen vast oplossingen voor als deze risico’s ook echt uitkomen. Zo kijken we bijvoorbeeld goed hoe we ons aan kunnen passen aan de veranderende wet- en regelgeving. En we hebben laten controleren of we digitaal goed beveiligd zijn. Dat zijn we bovengemiddeld. Alle risico’s die we als organisatie lopen en de manier waarop we denken deze risico’s op te kunnen lossen hebben we opgeschreven in een plan.

Tijdens de coronaperiode kregen wij naast eerder genoemde risico’s ook met hele andere risico’s te maken. Zo hebben we er in deze periode voor gezorgd dat onze dienstverlening volledig door kon blijven lopen, maar wel met extra aandacht voor de gezondheid en veiligheid van onze huurders en medewerkers. Want door corona was dat ineens niet meer zo vanzelfsprekend.

Ook werd door corona het risico op betalingsachterstanden bij huurders veel groter. Van bewoners kregen we dan ook veel vaker het verzoek voor een betalingsregeling of het laten doorlopen van al bestaande betalingsregelingen. om zo grote problemen bij hen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het oplopen van schulden en in het ergste geval ontruimingen. Vooral zakelijke huurders kregen veel problemen met het betalen van de huur vanwege de coronamaatregelen. Om hen goed te kunnen helpen en hun vragen op tijd te kunnen beantwoorden, hebben we tijdelijk extra medewerkers ingezet.

gezonde organisatie