Spring naar content

Strategische personeelsplanning

In 2020 hebben we een strategisch personeelsplan opgesteld. Hier zijn we in 2021 mee aan de slag gegaan. We hebben gekeken naar hoe onze collega’s nu werken en waar we dingen voor ze willen veranderen in de komende twee jaar. En we hebben gekeken naar hoe we de komende jaren meer mensen aan kunnen nemen. Nieuw personeel is in deze tijd namelijk moeilijk te vinden.

Een van de uitdagen hierbij is ervoor zorgen dat iedereen bij Trivire zich blijft ontwikkelen. Door ze hier zelf verantwoordelijk voor te maken, hebben we de eerste stap gezet. Ook hebben we onderzocht hoe we kunnen zorgen dat collega’s lang bij Trivire blijven werken.

Hierbij hebben we gekeken naar de omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen in hun leven en loopbaan. Zo zetten we onder andere medewerkers nog meer in op hun talenten en stimuleren we gesprekken met een (loopbaan)coach.

In de gesprekken die we voeren hebben we het ook over onze cultuurwaarden. Het gaat er dan onder andere om wie we zijn en hoe we met elkaar omgaan. We zorgen dat de cultuurwaarden nog meer in het DNA van onze medewerkers komen te zitten. Zo maken we ons klaar voor de toekomst.