Spring naar content

Woonfraude

Bij Trivire zetten we ons iedere dag weer in om iedereen die het nodig heeft een thuis te bieden. Helaas komen we regelmatig woonfraude tegen. Dit betekent dat de woning wordt gebruikt voor iets anders dan de bedoeling is volgens de regels van Trivire. Denk bijvoorbeeld aan het onder dwang afstaan van de woning aan iemand anders, inwoning zonder toestemming of een woning gebruiken als postadres en voor drughandel. Maar ook het illegaal onderverhuren valt hieronder. Dit zorgt ervoor dat mensen die netjes op de wachtlijst staan niet aan de beurt komen, wat zeker in deze tijd met woningnood niet kan.

We treden hard op tegen woonfraude. Om fraude op te lossen en tegen te gaan, hebben we ons eigen proces: ‘opsporing en aanpak woonfraude’.

In april 2021 hebben dit proces verbeterd. Sinds die tijd hebben we al 21 zaken van woonfraude aan het licht gebracht. Een mooi resultaat!

Daarnaast hebben al onze medewerkers die te maken kunnen krijgen met woonfraude een training gevolgd om woonfraude nog beter aan te kunnen pakken. Na deze training hebben drie wijkregisseurs de rol van specialist woonfraude gekregen. Op deze manier pakken we het probleem serieus aan.

Misschien vindt u dit ook interessant?

Woonfraude? Dat pikken we niet!

Prettig en duurzaam